Predmetom našej činnosti je hlavne

– Projekcia a realizácia okrasných záhrad a verejnej zelene
– Projekcia a realizácia zavlažovacích systémov
– Údržba záhrad a verejnej zelene
– Predaj rastlín a drevín na objednávku

Všetky návrhy koncipujeme spôsobom požiadaviek modernej doby , kde musia spĺňať podmienky nenáročnej údržby, komfortu a jedinečnosti v danom prostredí.

Každá ponuka sa realizuje na základe projektu. Súčasťou každého projektu je osadzovací plán s podrobným rozpočtom materiálu a práce. V rozpočte sú uvedené konkrétne rastliny, veľkosti, plochy a množstvá pre presnú orientáciu v cenotvorbe.

Ku každej, nami realizovanej kompozícii, vypracujeme projekt a cenovú ponuku zdarma.

Dohodnutá cenová ponuka je konečná. Neúčtujeme žiadne ďalšie skryté poplatky, orientačné ani sezónne ceny.

Na všetky otázky odpovieme jasne a vopred.

Zákazníkov len žiadame, aby sa rozhodovali s dostatočným časovým odstupom, veď každá korektná realizácia si vyžaduje svoj čas v prípravnej fáze pre návrhy, konzultácie a cenotvorbu.